-

Asbestikartoitukset

Kartoitus on aiheellinen kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa asunnoissa, kun kotiin suunnitellaan remontteja, jotka sisältävät työvaiheita, joissa rakenteita tai järjestelmiä on aikomus purkaa tai remontin työvaiheet aiheuttavat materiaalin pölyämistä – esim seinän hionta, muovimaton poistaminen tai tapettien repiminen irti seinästä.

Tyypillisiä asbestipitoisia materiaaleja ovat olleet rakennuslevyt, ruiskutettu asbesti, läm-möneristeet, vedeneristeet, liimat ja laastit, tasoitteet, lattiapäällysteet, asennustarvikkeet, maaputkistot sekä IV-tuotteet.

Asbestista irtoava pöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkorakkuloihin saakka.

Asbestikartoituksen tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnitellun kartoituksen ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

Asbestikartoituksesta saatava dokumentti liitetään asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tekemään kirjalliseen turvallisuussuunnitelmaan.